Psychologická poradna
Přednášky


  Ve spolupráci se střediskem volného času Dobřichovický domek a vybranými Mateřskými školami Prahy a Středočeského kraje realizuji přednášky, jejichž cílem je vytvořit důvěrný vztah mezi rodičem a odborníkem (učitel, logoped, fyzioterapeut) tak, aby se nebál včas řešit své strachy a obavy. Aktivně hledal odpovědi na své otázky, vycházející z jeho každodenní zkušenosti "být rodičem".
        

Témata:

-    Specifika dětí batolecího věku s výhledem ke vzdělávání v předškolních zařízeních
-    Vývoj dítěte v předškolním věku a jeho zvláštnosti
-    Volnočasové aktivity u dětí předškolního věku, jejich význam, cíl a vliv na další vývoj dítěte
-    Šlolni zralost a připravenost
-    Spefické poruchy učení a vliv na proces a výsledky učení a vzdělávání
-    Média a jejich vliv na vývoj dítěte

  V rámci profesního vzdělávání ve spolupráci s korporacemi bankovního, nebo výrobního resortu, realizuji přednášky zaměřené na:

-    Stres a strategie zvládání stresu
-    Syndrom vyhoření, prevence jeho vzniku
-    Tvorba vazeb s klienty, motivace klienta k užívání nabízených služeb
-    Sdelení nepříjemné zprávy, proces zpracovávání změn a nepříjemných informací