Psychologická poradna
Etika práce s klientem

V základních rysech vychází z etického kodexu asociace transakčních analytiků v České republice, ČATA.
Hlavní fokus ve vztahu s klientem je kladen na zachování PODPORY, OCHRANY, ZMOCNĚNÍ.

Mezi další důležité zásady patří:

Anonymita:

Poskytuji privátní služby plně hrazené klientem. Tato praxe není smluvním partnerem zdravotní pojišťovny.  Záznamy z jednotlivých konzultací s klientem jsou vedeny pouze pro účely pomoci klientovi. Nevzniká žádná povinnost předkládat spisovou dokumentaci ke kontrole dalším institucím.

Neutralita:
Psycholog vůči klientovi vystupuje s nestranností, plně ho respektuje. Nehodnotí, nemoralizuje. Základním pracovním nástrojem psychologa je aktivní naslouchání a vciťování se do klienta. Následně poskytuje klientovi pouze vyžádanou pomoc v řešení osobních nesnází.

Mlčenlivost:
Žádné informace o klientovi nebo klientem podané nelze bez jeho vědomého souhlasu poskytovat dalším lidem či institucím.
Výjimku tvoří nezletilé děti bez právní zodpovědnosti nebo případy ohrožení dalších osob. V tomto případě je mlčenlivosti psychologa nadřazena povinnost oznámit a překazit trestný čin (§ 167 a § 168 trestného zákona).

Dobrovolnost:
Klient je plně zodpovědný za své jednání a rozhodnutí. Má právo odmítnout nabízenou pomoc v průběhu sezení. Má právo  kdykoliv ukončit spolupráci.
Stejně tak psycholog má právo odmítnout klienta nebo ukončit spolupráci. Klient pak bývá doporučen na jiná pracoviště